Service & Links

Vi afregner til Sygeforsikringen Danmark, hvis det ønskes af patienten.

Vi tilbyder altid skriftligt overslag ved behandlinger, der forventes at overstige 2.500 kr.

Ved større behandlinger kan der eventuelt aftales en kortere afdragsordning.

Vi giver en betalingsfrist på 14 dage men forventer, at nye patienter betaler ved første besøg.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, påløber et rykkergebyr på 25 kr. pr. rykker og 250 kr.

i inkassogebyr, hvis det kommer så vidt.

Meld afbud i god tid, hvis du er forhindret i at møde op til en bestilt tid, da en udeblivelse ifølge overenskomsten pt. koster 243 kr.

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring og tandlægerne er medlem af Dansk Tandlægeforening.

Vi yder gerne hjælp til børnepatienter i skolens ferie – vi sørger for afregning med kommunen.